Podobno każda złotówka przeznaczona na rozwój pracownika przynosi ok. 170% zysku. Podstawą każdego biznesu i każdego sukcesu w biznesie są ludzie, a inwestowanie w pracowników powinno być ważnym elementem w strategii rozwoju współczesnej firmy. Bo rozwój pracownika to rozwój firmy.

Zgadzając się z tą tezą Centrum Innowacji Biznesowej zdecydowało się zorganizować cykl szkoleń, które mają będą trwały aż do września br. Jeśli chcesz zdobyć dawkę konkretnej wiedzy na temat: budowy strategii rozwoju firmy; korzyści wynikających z optymalizacji procesów organizacyjnych w firmie;
działań zmierzających do budowy spójnej marki i tożsamości biznesowej oraz możliwości płynących z przyjęcia konkretnego modelu biznesowego w firmie koniecznie weź udział w naszych BEZPŁATNYCH szkoleniach.

Szkolenia skierowane są dla pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa łódzkiego (zgodnie z zapisami art. 104-107 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej), szczególnie wpisujących się w specjalizacje regionu. Prowadzącym szkolenia jest firma Brainstrom Group – wiodąca marka na polskim rynku usług doradztwa biznesowego, strategicznego i szkoleń (www.brainstorm.biz.pl)

Szczegóły szkoleń wraz z możliwością zapisu na nie znajdziesz w sekcji SZKOLENIA. Zapraszamy!