Laur im. Rajmunda Rembielińskiego – nagroda przyznawana przez środowiska gospodarcze województwa łódzkiego – powołany został celem uhonorowania firm, osób i podmiotów, które w ponadprzeciętny sposób przyczyniają się do rozwoju gospodarki, osiągają znaczące sukcesy biznesowe oraz działają na rzecz poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Unikalny charakter konkursowi nadaje fakt, że nagroda przyznawana jest wyłącznie przez środowisko gospodarcze. Organizatorem konkursu  są kluczowe instytucje otoczenia biznesu w województwie łódzkim: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, Loża Łódzka Business Centre Club, Stowarzyszenie Klub 500-Łódź oraz Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Lewiatan. Patronem nagrody wybrano Rajmunda Rembielińskiego – człowieka, któremu historycznie Łódź zawdzięcza dynamiczny rozwój i ogromny skok gospodarczy. Statuetka lauru została zaprojektowana przez dr Tomasza Matuszaka i wykonana przez prof. Zbigniewa Dudka, pracowników Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Statuetka jest artystyczną wizją łodzi zwieńczonej gałązką laurową.

Konkurs ma charakter otwarty. Zapraszamy do zgłaszania kandydatów w kategoriach „Firma Roku”, „Młoda Firma” i „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorcy”. Kapituła przyzna również „Nagrodę Specjalną”, która nie podlega procedurze zgłoszeniowej. Dedykowana jest dla podmiotów lub osób posiadających szczególne zasługi dla rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki wolnorynkowej.

https://nagrodagospodarcza.pl/