Łódzka Izba Przemysłowo handlowa zaprasza do udziału w misji gospodarczej do Moskwy, wspieranej przez Zagraniczne Biuro Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu
z siedzibą w Moskwie. Misja odbędzie się w dniach 28 listopada – 1 grudnia 2019 roku.

Udział w misji będzie koncentrował się głównie na bezpośrednich spotkaniach z potencjalnymi partnerami i odbiorcami rosyjskimi.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 4 października o godzinie 12:00.
Decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona!

formularz zgłoszeniowy Moskwa 2019

Misja Moskwa 11.2019

Więcej informacji na stronie:

http://www.izba.lodz.pl/Aktualnosc/Misja_gospodarcza_do_Moskwy___przyjmujemy_zgloszenia/911/