cib kutno

Centrum Innowacji Biznesowej w Kutnie
powiaty: kutnowski, łowicki, skierniewicki, rawski
ul.Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno

małgorzata budnicka

tel.: 781 239 294

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Organizacja i Zarządzanie. Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe. Są to m.in. działania na rzecz rozwoju lokalnego, wspierania przedsiębiorczości oraz związane z rynkiem kapitałowym.Jako konsultant Punktu Konsultacyjnego w Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. zajmuję się świadczeniem usług informacyjnych i doradczych dla MŚP. Zebrane doświadczenie zawodowe chcę wykorzystać w pracy Centrum Innowacji Biznesowej, działającego w ramach struktur Departamentu Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

doradcy biznesu

Robert Michalski
CIB Bełchatów

Piotr Wiąckiewicz
CIB Łódź

Rafał Szewczyk
CIB Zduńska Wola

Agnieszka Zaremba
CIB Radomsko

Patryk Matusiak
CIB Zgierz

Iwona Woźniak
CIB Sieradz

kontakt

cib w radomsku

ul. Kościuszki 6/203
97-500 Radomsko

cib w bełchatowie

ul.Ciepłownicza 5
97-400 Bełchatów

cib w kutnie

ul. Wyszyńskiego 11
99-300 Kutno

cib w sieradzu

ul. Pułaskiego 5
98-200 Sieradz

cib w łodzi

ul. Narutowicza 34
90-135 Łódź

cib w zgierzu

ul. 1-ego Maja 65
95-100 Zgierz

cib w zduńskiej woli

ul. Szadkowska 6 c
98-220 Zduńska Wola

cib biuro koordynatora

ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź

cib w radomsku

ul. Kościuszki 6/203
97-500 Radomsko

cib w bełchatowie

ul.Ciepłownicza 5
97-400 Bełchatów

cib w kutnie

ul. Wyszyńskiego 11
99-300 Kutno

cib w sieradzu

ul. Pułaskiego 5
98-200 Sieradz

cib w łodzi

ul. Narutowicza 34
90-135 Łódź

cib w zgierzu

ul. 1-ego Maja 65
95-100 Zgierz

cib w zduńskiej woli

ul. Szadkowska 6 c
98-220 Zduńska Wola

cib biuro koordynatora

ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź

ul. Tuwima 22/26

Belchatów

CIB w Radomsku

Powiaty: radomszczański, pajęczański, opoczyński

ul. Kościuszki 6/203, 97-500 Radomsko

 

Sieradz

 

urząd marszałkowski województwa łódzkiego
departament promocji

/+48/ 42 291 98 47, /+48/ 42 663 37 71, /+48/ 42 291 97 75
ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź