Centrum Innowacji Biznesowej

Centrum Innowacji Biznesowej = Razem do sukcesu

Niektórzy mówią: „Dajmy klientowi, czego chce”. Ale to nie jest moje podejście. Naszym zadaniem jest ustalić, czego klient będzie chciał, zanim tego zapragnie. To chyba Henry Ford powiedział „Gdybym pytał klientów, czego chcą, powiedzieliby, ze szybszego konia!”. Ludzie nie wiedzą, czego chcą, dopóki im tego nie pokażę. Dlatego właśnie nigdy nie opieram się na badaniach rynku. Naszym zadaniem jest odczytać to, co nie zostało jeszcze zapisane.

  • Steve Jobs

Najbardziej istotną obecnie kwestią dla rozwoju regionu jest zbudowanie przejrzystego i czytelnego systemu instytucjonalnego wspierającego rozwój innowacji, który zapewni właściwy przepływ informacji oraz niezbędne wsparcie doradcze dla właściwych podmiotów.

Temu celowi służyć ma realizacja zadania „Stworzenie Systemu Komunikacji i Doradztwa dla Przedsiębiorstw poprzez Uruchomienie Centrów Innowacji Biznesowych”.

Od 1 listopada 2016 r. działają na terenie województwa łódzkiego Centra Innowacji Biznesowej
w następujących lokalizacjach:

Zgierz, ul. 1-go Maja 56
Bełchatów,ul. Ciepłownicza 5
Sieradz, ul. Pułaskiego 5
Radomsko, ul. Kościuszki 6
Zduńska Wola, Szadkowska 6 c
Łódź, ul. Narutowicza 34
Kutno, ul. Wyszyńskiego 11

W każdym z Centrów działa po dwóch Doradców Biznesu, których zadaniem jest  pełnienie roli przewodników po wielu projektach, programach, konkursach czy też innych działaniach istotnych z punktu widzenia profilu przedsiębiorstwa. Są to osoby posiadające szeroką wiedzę na temat strategicznych działań podejmowanych przez region w zakresie wspierania rozwoju innowacyjności, internacjonalizacji, najnowszych technologii o komercyjnym potencjale wytwarzanych przez lokalne środowisko naukowe czy usług oferowanych przez regionalne ośrodki innowacji. Doradca Biznesu podejmuje bezpośredni kontakt z przedsiębiorcą i uświadamia mu jego potrzeby oraz przygotowuje dla niego określoną ofertę, a w końcu kontaktuje go z odpowiednim partnerem biznesowym, ośrodkiem naukowym lub pracownikiem instytucji otoczenia biznesu, etc.

W ramach Centrum Innowacji Biznesowej organizowane są liczne inicjatywy animujące i angażujące przedsiębiorców nie tylko na lokalnym rynku, ale też regionalnym, krajowym i międzynarodowym

CIB realizowane w ramach projektu „Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział
w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Lodzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców”
, współfinansowanego ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II. INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA, II.2 INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW, II.2.2 PROMOCJA GOSPODARCZA REGIONU.
Dofinansowanie projektu z UE: 4 235 975, 00 PLN

wpa_off:

Log In

Create an account