Aktualności

Nowy rok szkolny = nowe sukcesy!


Z przyjemnością informujemy, że dzięki kompleksowemu wsparciu ze strony Centrum Innowacji Biznesowej w Łodzi, firma Entel (wykonawstwo sieci telekomunikacyjnych, energetycznych i sanitarnych) z Gałkowa Małego (powiat łódzki wschodni) złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Konkurs, organizowany przez Lokalną Grupę Działania „Mroga” z Koluszek, grupującą okoliczne gminy, zakończył się 31 sierpnia. Obecnie eksperci LGD przystąpili do oceny złożonych wniosków. Wyniki spodziewane są za kilka tygodniu – trzymamy kciuki. A póki co gratulujemy naszemu Doradcy Biznesu – Piotrowi Wiąckiewiczowi!

Ponadto dzięki wsparciu Centrum Innowacji Biznesowej w zakresie analizy możliwości pozyskania dotacji, firma Kansyn Tomasz Kansy, specjalizująca się w wykonywaniu wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach LGD „Dolina rzeki Grabi”. Za ten sukces odpowiedzialni są nasi Doradcy Biznesu z Bełchatowa – Robert Michalski i Błażej Mielczarek. O dalszych wynikach będziemy informować na bieżąco. Tymczasem gratulujemy naszym Doradcom i trzymamy kciuki za pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie i życzymy sukcesu!

Razem do Sukcesu!!!

wpa_off:

Log In

Create an account