Już 22 września w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, podczas wydarzenia organizowanego przez Województwo Łódzkie, promującego potencjał sektora Nowoczesnego Przemysłu Włókienniczego i Mody (w tym wzornictwa), odbędzie się II edycja multibrandowego pokazu mody pn. „Marka Wspiera Markę”! Współorganizatorem pokazu „Marka Wspiera Markę” jest Personal Branding Polska.

Idea całości wydarzenia

Wydarzenie jest częścią projektu skupiającego się na wsparciu procesu internacjonalizacji regionalnych przedsiębiorstw z sektora MŚP. Podczas wydarzenia odbędzie się wykład eksperta merytorycznego na temat potencjału współczesnej polskiej mody, w kontekście polskiego designu, polskich projektantów i ich marek do ekspansji zagranicznej. Ponadto w wydarzeniu wezmą udział eksperci z branży mody, którzy podczas części networkingowej podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami biznesowymi. Oprócz części networkingowej dla wszystkich uczestników wydarzenia będzie dostępna specjalnie zaaranżowana strefa showroomów, w której będzie można poznać najbardziej utalentowanych i kreatywnych projektantów. Planowane wydarzenie to narzędzie promocyjne oraz branżowa platforma integracji biznesu, szkół wyższych, instytucji otoczenia biznesu i środowisk artystycznych. Realizacja tego przedsięwzięcia stanowi realne i bezpośrednie wsparcie promocyjne dla sektora tekstylno – odzieżowego poprzez zapewnienie narzędzi mających na celu aktywizację wewnętrznej i zewnętrznej promocji regionu.

Koncepcja „Marka Wspiera Markę”

W pokazie biorą udział wyłącznie polskie marki z branży mody. Łączenie marek, wzajemna wymiana
i współpraca to podstawowa idea projektu, dlatego w wydarzeniu biorą udział już dobrze znani projektanci oraz ci, którzy na tą rozpoznawalność dopiero pracują i debiutują w świecie mody. Szczególną uwagę organizatorzy przykładają do wsparcia promocyjnego absolwentów uczelni artystycznych.

Dodatkowe informacje:

Dla wszystkich zainteresowanych pokazem organizatorzy przygotowali możliwość oglądania pokazu on-line tzw. live-streaming. To będzie jedno z najważniejszych wydarzeń w Polsce!

Wydarzenie współfinansowane ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Należy podać wielkość przedsiębiorstwa zgodnie z zapisami art. 104-107 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

WAŻNE! Liczba osób mogących wziąć udział w wydarzeniu jest ograniczona. W przypadku przekroczenia liczby zgłoszeń Organizator wydarzenia zakończy rekrutację.


Zapisz się na newsletter, w którym znajdziesz bieżące narzędzia wsparcia i promocji przedsiębiorczości w naszym województwie!


dodatkowe dane informacyjne

 • administrator – administratorem Państwa danych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8
 • inspektor ochrony danych – dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 42 663 33 06, e-mail: ido@lodzkie.pl
 • cel przetwarzania danych – państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na wydarzenie realizowane w ramach projektu: „Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Lodzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców”, wspófinansowanego ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 11 ust. 2 . 1 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U.2018 nr 91 poz. 913) oraz ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. Zm).
 • odbiorcy danych osobowych – odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy Departamentu ds. Przedsiębiorczości.
 • przekazywanie danych osobowych – państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
 • okres przechowywania danych – dane będą przechowywane do 31 grudnia 2030 r. data realizacji RSI dla WŁ LOROS 2030.
 • prawa osoby, której dane są przetwarzane
 • Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych osobowych (prawo sprzeciwu ma zastosowanie przy przetwarzaniu danych na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1e oraz art. 9 ust. 1g).
 • "Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (prawo cofnięcia zgody ma zastosowania przy przetwarzaniu danych na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1a oraz art. 9 ust. 1a).
 • Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • warunek zawarcia umowy – podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia rekrutacji

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi.