Forum Odpowiedzialnego Biznesu co dwa lata przyznaje nagrody dla osób z biznesu i środowiska okołobiznesowego, które poprzez swoją działalność zawodową oraz zaangażowanie poza miejscem pracy przyczyniały się do promocji idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce, a także do dokonania realnych zmian w instytucjach, w których pracują, prowadzących do tego, aby zarządzanie nimi było bardziej odpowiedzialne. Osoby te wyróżniają się staraniami na rzecz propagowania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w środowisku biznesowym i, szerzej, w społeczeństwie. Trzecia edycja nagrody zostanie przyznana za działania zrealizowane w latach 2017 – 2018.

W tym roku Nagrody przyznamy w następujących kategoriach:

  • biznes
  • środowisko okołobiznesowe
  • 5 kategorii specjalnych, wybranych przez ekspertów FOB spośród najczęściej podejmowanych tematów w ramach działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w latach 2017 – 2018.

Dowiedz się więcej o kategoriach 3. edycji Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes” >>

Nabór kandydatur trwa do 1 czerwca 2019 roku poprzez formularz zgłoszeniowy >>