cib zduńska wola

Centrum Innowacji Biznesowej w Zduńskiej Woli
powiaty: zduńskowolski, łęczycki, poddębicki
ul. Szadkowska 6c, 98-220 Zduńska Wola

rafał szewczyk

tel.: 661 521 333

Posiada wykształcenie wyższe magisterskie absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na wydziale zarządzania . Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe . Praktyk
w pełni tego słowa znaczeniu – prowadzę działalność od 10 lat w tym 2 lata działalności poza granicą Polski. Interesuje się rolnictwem , produkcją spożywczą i ekologią. Zebrane doświadczenie zawodowe chcę wykorzystać w pracy Centrum Innowacji Biznesowej, działającego w ramach struktur Departamentu Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

doradcy biznesu

Robert Michalski
CIB Bełchatów

Monika Wrońska
CIB Łódź

Agnieszka Zaremba
CIB Radomsko

Patryk Matusiak
CIB Zgierz

Rafał Szewczyk
CIB Zduńska Wola

Michał Patura
CIB Bełchatów

ul. Tuwima 22/26

Belchatów

CIB w Radomsku

Powiaty: radomszczański, pajęczański, opoczyński

ul. Kościuszki 6/203, 97-500 Radomsko

 

Sieradz

 

urząd marszałkowski województwa łódzkiego
departament promocji

/+48/ 42 291 98 47
 al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź