cib zduńska wola

Centrum Innowacji Biznesowej w Zduńskiej Woli
powiaty: zduńskowolski, łęczycki, poddębicki
ul. Szadkowska 6c, 98-220 Zduńska Wola

rafał szewczyk

tel.: 661 521 333

Posiada wykształcenie wyższe magisterskie absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na wydziale zarządzania . Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe . Praktyk
w pełni tego słowa znaczeniu – prowadzę działalność od 10 lat w tym 2 lata działalności poza granicą Polski. Interesuje się rolnictwem , produkcją spożywczą i ekologią. Zebrane doświadczenie zawodowe chcę wykorzystać w pracy Centrum Innowacji Biznesowej, działającego w ramach struktur Departamentu Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

ul. Tuwima 22/26

Belchatów

CIB w Radomsku

Powiaty: radomszczański, pajęczański, opoczyński

ul. Kościuszki 6/203, 97-500 Radomsko

 

Sieradz

 

urząd marszałkowski województwa łódzkiego
departament promocji

/+48/ 42 291 98 47
 al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź