cib sieradz

Centrum Innowacji Biznesowej w Sieradzu
powiaty: sieradzki, wieruszowski, wieluński
ul. Rynek 14 , 98-200 Sieradz

katarzyna paprota

tel.: 603 514 041

Wieloletni samorządowiec powiatu sieradzkiego. Posiadam doświadczenie zawodowe w różnych branżach w tym także prowadzenia działalności gospodarczej.
W trakcie swojej pracy samorządowej od początku wspierałam inicjatywę budowy kopalni węgla brunatnego Złoczew dzięki, której nastąpi przełomowy rozwój tego regionu. W swojej pracy zawodowej zdobyłam doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków oraz ich rozliczania.

mirosław woźniak

tel.: 502 784 546

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Współpracując z firmami i przedsiębiorcami poznał ich potrzeby oraz dostępność środków finansowych na realizację rozwoju. Obserwacja i analiza lokalnych rynków skłoniła go do podjęcia pracy doradcy Łódzkie dla Biznesu i propagowania dostępnych narzędzi wsparcia, w tym funduszy unijnych. Posiada gruntowne wykształcenie pedagogiczne, jednak strefa biznesu okazała się kluczową dziedziną w jego życiu zawodowym.

ul. Tuwima 22/26

Belchatów

CIB w Radomsku

Powiaty: radomszczański, pajęczański, opoczyński

ul. Kościuszki 6/203, 97-500 Radomsko

 

Sieradz

 

urząd marszałkowski województwa łódzkiego
departament promocji

/+48/ 42 291 98 47
 al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź