cib radomsko

Centrum Innowacji Biznesowej w Radomsku
powiaty: radomszczański, pajęczański, opoczyński
ul. Kościuszki 6, 97-500 Radomsko

agnieszka zaremba

tel.: 502 039 183

Wieloletni pracownik Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Radomsku oraz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Wykształcenie wyższe – mgr w zakresie Zarządzania instytucjami publicznymi i samorządowymi na Politechnice Częstochowskiej. Tematem pracy była ocena wykorzystania funduszy strukturalnych w powiecie radomszczańskim. Od 2004r. zajmuję się tematyką Funduszy Unijnych dla przedsiębiorców z sektora MŚP jak również dla rolników i firm z obszarów wiejskich. W swojej karierze zawodowej zdobyłam doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków (dotacji) oraz ich rozliczania.

 

urząd marszałkowski województwa łódzkiego
departament promocji

/+48/ 42 291 98 47
 al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź