Spotkajmy się w Centrum Innowacji Biznesowej

Centrum Innowacji Biznesowej = INNOWACJA

RAZEM DO SUKCESU

Centra są elementem systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorstw.

W każdym z Centrów działa po dwóch Doradców Biznesu, których zadaniem jest umożliwienie szerszej grupie przedsiębiorstw dostępu do informacji o:
– projektach
– programach
– funduszach
– konkursach
– targach, misjach gospodarczych
– konferencji, kongresów, saminariów
– mechanizmach wsparcia przedsiębiorczości i innowacji
– możliwościach internacjonalizacji działalności
– ofercie nauki
– czy też innych działaniach istotnych z punktu widzenia profilu przedsiębiorstwa.

Centra Innowacji Biznesowej zlokalizowane są w 7 miastach w województwie łódzkim.
Każdy CIB obejmuje następujące obszary:

Zgierz: powiat zgierski i brzeziński
Radomsko: powiat radomszczański, pajęczański, opoczyński
Kutno: powiat kutnowski, łowicki, skierniewicki, rawski
Bełchatów: powiat bełchatowski, piotrkowski, łaski
Zduńska Wola: powiat zduńskowolski, łęczycki, poddębicki
Łódź: powiat pabianicki, tomaszowski, m. Łódź, łódzki wschodni
Sieradz: powiat:sieradzki, wieruszowski, wieluński

Cele:

  • zdobycie wiedzy o potrzebach biznesu
  • wzrost poziomu współpracy b2b oraz nauka-biznes
  • wzrost poziomu wdrożeń do biznesu efektów prac sfery B+R
  • zwiększenie poziomu wiedzy na temat internacjonalizacji, zwiększenie ilości firm podejmujących się internacjonalizacji działalności
  • zwiększenie poziomu kompetencji pracowników w sferze biznesu (szkolenia)
  • wzmocnienie kompetencyjne i wizerunkowe Instytucji Otoczenia Biznesu, funkcjonujących w regionie łódzkim
  • zwiększenie efektywności działań wspierających biznes, realizowanych przez Urząd Marszałkowski (dotarcie do szerszej grupy zainteresowanych podmiotów) rozwinięcie procesu przedsiębiorczego odkrywania w ramach planowania strategicznego
  • wspieranie rozwoju biogospodarki w regionie

 

 

Zadanie realizowane w ramach projektu: „Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Lodzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Oś priorytetowa II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,
II.2 internacjonalizacja przedsiębiorstw, II.2.2 Promocja gospodarcza regionu.
Wartość projektu: 4 235 975,00 PLN

wpa_off:

Log In

Create an account