Dla kogo?

Dla kogo?

„Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą”-  Henry Ford, założyciel Ford Motor Company

Podobno każda złotówka przeznaczona na rozwój pracownika przynosi ok. 170% zysku. Podstawą każdego biznesu i każdego sukcesu w biznesie są ludzie, a inwestowanie
w pracowników powinno być ważnym elementem w strategii rozwoju współczesnej firmy. Bo rozwój pracownika to rozwój firmy.

Szkolenia są dzisiaj zatem częścią życia każdego przedsiębiorca.

Zachęcamy do skorzystania z BEZPŁATNYCH szkoleń, które skierowane są dla pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa łódzkiego (zgodnie z zapisami art. 104-107 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej), szczególnie wpisujących się w specjalizacje regionu, tj.

  • Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo)
  • Informatyka i telekomunikacja
  • Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze
  • Zaawansowane materiały budowlane
  • Medycyna, farmacja, kosmetyki
  • Energetyka (w tym OZE)

W danym szkoleniu może wziąć udział tylko jeden oddelegowany pracownik z firmy

(1 szkolenie=1 pracownik).

W poszczególnych szkoleniach mogą brać udział rożni pracownicy z firmy (maks. 4).

Nie ma obowiązku udziału we wszystkich 4 szkoleniach.

wpa_off:

Log In

Create an account